Hvorfor Burd

Ansvarlige leveringer med Burd

Leveringer skal være en del af den positive e-handelsoplevelse. Burds bude gør lige det ekstra - og det, mener vi, er ansvarlighed.