Spørgsmål til din lønseddel

Hej (English below)

Her er nogle svar på de mest almindelige spørgsmål til lønsedler. Husk, lønperioden er fra d. 26. - 25.

1) Timerne stemmer ikke overens med Smartplan
Smartplan bruger vi kun til at planlægge med. De timer, der står i Smartplan, skal du altså se bort fra. Hos Burd Delivery får du løn fra start (kl. 18 - eller 18.15 om mandagen), til den forventede sluttid på den sidste pakke.

2) Antal dage stemmer ikke overens
Dagene på lønsedlen er autogenereret, og altså blot et estimat. Du skal bare se bort fra dette felt, og udelukkende kigge på dine timer

3) Hvorfor får jeg ikke 140 i timen, når jeg kører i byen?
Din timeløn er et gennemsnit på hele lønperioden, og du får 120 i timen for din tid i Ishøj. De 140 kr. i timen er kun, når du kører indenfor Københavns Kommune.

4) Hvordan udregner i min løn?
Lønnen ved Burd Delivery er på akkord. Det vil sige, når du starter din rute, vil du få løn fra kl. 18 (mandage 18.15) til den estimerede tid for dit sidste stop. Om du kører hurtigere eller langsommere end denne estimerede tid betyder intet for din faktiske løn på dagen. 
Udover din timeløn får du 2. kr. pr. kørt kilometer, samt en bonus på 3 kr. for hver 5-stjernet anmeldelse, du modtager.

Eksempel:
Du møder kl. 18 og henter dit bur og pakker bilen. Du kører kl. 18.10 og din tur er estimeret til at være færdig kl. 21.20. Du får altså løn fra kl. 18 til 21.20.
Såfremt du er færdig kl. 20.40, får du stadig løn til 21.20. Er du færdig kl. 22, får du stadig løn til kl. 21.20.

 

Hello,

Here are some answers to the most common questions regarding your paycheck. The period your paycheck covers is from 26th - 25th.

1) My hours on Smartplan are not the same as on my paycheck
Smartplan is used only as a planning tool for your shifts, and has nothing to do with your actual working hours.
At Burd Delivery, you are paid from start (18 - or 18.15 on Mondays) till the estimated time on your last stop. Whether you go faster or slower, you are paid a fixed amount each day. You should not look at hours from Smartplan.

2) Number of days on paycheck is not the same as actual days worked
The amount of days worked on your paycheck is an auto generated number, and is only an estimate. You should look only at hours for your salary, not working days.

3) Why don't I get 140 kr. per hour when I work in the city?
Your pay per hour is an average for the month and you receive 120 kr. per hour for you time in Ishøj. You only get 140 kr. per hour when you are driving in Copenhagen Kommune.

4) How do you calculate my salary?
At Burd Delivery we pay you a fixed amount of money based on your route. This means that you get paid from 18 (18.15 on Mondays) until the estimated delivery of your last package - regardless if you are either faster or slower than the estimated delivery.
In addition to your hourly wage you get 2 kr. per km., and 3 kr. per 5-star review.

Example
You arrive for work at 18 and start your route at 18.10. Your route is expected to finish at 21.20. This means you will be paid from 18 to 21.20. If you finish at 20.40 or 21.30, you are still paid until 21.20